Miscellaneous items

 
Thu, 21 September 2017 1 Tishrei 5778